BEELDSTORMEN

'Iedereen kan meedoen met een gesprek over beeld'

 

Beeldstormer zet kunst in voor een dialoog over de maatschappijkritische boodschap van de kunstenaar gericht op persoonsvorming en burgerschap.

 

Leerlingen worden gevraagd om onbevooroordeeld en met een open houding een kunstwerk te bekijken en met elkaar betekenis te construeren. Dit proces noemen we beeldstormen.

 

Beeldstormer zet de leerling in de rol van expert en laat hen via filosofische vragen samen maatschappelijke vraagstukken oplossen. De methode zet kunstwerken in die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De betekenis van de kunstwerken zijn onderverdeeld in de thema’s; Identiteit, relaties en maatschappij.

 

Kunst zet aan tot het stellen van vragen i.p.v. stelling nemen.

 

Beeldstormer is inzetbaar bij de vakken Beeldende Vorming, Burgerschap en Nederlands en sluit inhoudelijk aan bij de kerndoelen van deze vakken. De methode differentieert zichzelf doordat leerlingen hoofdzakelijk zelf aan het woord zijn en is daardoor inzetbaar vanaf de bovenbouw van het primair onderwijs tot studenten aan het MBO. Daarnaast kan Beeldstormer toegepast worden voor het versterken van taalontwikkeling in Internationale Schakelklassen (ISK). De methode is voor de docent flexibel inzetbaar als losse les, als activerende werkvorm of een lessenserie.

 

Beeldstormer is tevens inzetbaar als ‘format‘ voor museumdocenten. Musea kunnen geselecteerde werken uit de eigen collectie inzetten voor het beeldstormen al dan niet gekoppeld aan een activiteit in het museum of in het museumatelier.

 

foto links: Beeldstormen op het Edith Stein College Den Haag, 3 Havo/VWO

foto rechts: Beeldstormen bij Centrum 1622 Den Haag, studenten ROC Mondriaan, MBO

 

FILOSOFEREN VIA KUNST