Waarom Beeldstormer inzetten?

'Leert leerlingen hoe ze kunnen denken en niet wat ze moeten denken'

 

De methode stimuleert kritisch denken, participatie en persoonsvorming vanuit de visie van Ons Onderwijs 2032 en 21th century skills.

 

Via kijken naar kunst en een dialoog over de betekenis van het kunstwerk worden de volgende (sociale) vaardigheden geoefend:

 • leren luisteren naar elkaar;
 • kritisch reflecteren;
 • problemen oplossen;
 • samenwerken;
 • creatief denken;
 • taalontwikkeling.

 

Beeldstormer leert leerlingen zelf een antwoord te vinden op vragen i.p.v. dat de docent de oplossing geeft. Hierdoor raken leerlingen intrinsiek gemotiveerd en betrokken en informatie zal daardoor beter onthouden worden (Ryan en Deci 2002).

 

Beeldstormer vindt aansluiting bij kerndoelen van Burgerschap, Beeldende Vorming en Nederlands.

 

Bij burgerschapsvorming vindt Beeldstormer aansluiting bij de domeinen:

 • Democratie, democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden;
 • Identiteit,  verkennen van de eigen identiteit en die van anderen: voor welke(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

Bron: http://www.slo.nl/primair/themas/burgerschap/

 

Bij burgerschap op het MBO sluit Beeldstormer aan bij de Sociaal-Maatschappelijke dimensie.

Bron: https://burgerschapmbo.nl/vier-dimensies/sociaal-maatschappelijke-dimensie/

 

Kerndoelen Leergebied kunst en cultuur Onderbouw voortgezet onderwijs

 • Kerndoel 48: Produceren van kunst
 • Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren
 • Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst
 • Kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen
 • Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk

Bron: http://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs/kerndoelen-en-eindtermen/kerndoelen-onderbouw-vo

 

Kerndoelen Nederlands Onderbouw voortgezet onderwijs

 • 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
 • 3. De leerling leert strategie├źn te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat.
 • 6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
 • 10. De leerling leert te reflecteren.

Bron: http://downloads.slo.nl/Documenten/karakteristieken-en-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf

 

foto's: Beeldstormen op het Reviuslyceum in Maassluis, 3 VWO

FILOSOFEREN VIA KUNST